EUR / JPY tiếp tục xu hướng tăng, đạt được tình trạng quá mua ở mức 128,87

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : tokio
Lúc 21:24, 10/03/22

Phân tích dài hạn
EUR / JPY: Cặp EUR / JPY giảm giá đã phục hồi từ xu hướng giảm hiện tại khi nó đạt đến tình trạng quá mua ở mức 128,87. Cặp tiền này đã giảm xuống mức thấp nhất là 124,39 và tăng trở lại. Đồng EURO đang điều chỉnh tăng khi giá đạt mức cao nhất là 128,46. Ở phía tăng điểm, nếu phe bò phá vỡ trên các đường trung bình động, cặp tỷ giá sẽ kiểm tra lại mức kháng cự ở mức 133,00. Tuy nhiên, nếu phe bò không vượt qua được đường trung bình động, thì sự điều chỉnh giảm sẽ tiếp tục.

Phân tích chỉ báo EUR / JPY
Sự điều chỉnh tăng gần đây đã đẩy cặp tỷ giá này lên mức 47 của Chỉ số Sức mạnh Tương đối trong giai đoạn 14. Đồng EURO vẫn nằm trong vùng xu hướng giảm và dưới đường trung tâm 50. Nó cũng đang tiến gần đến vùng quá bán của thị trường. Đường SMA 21 ngày và SMA 50 ngày đang dốc đi ngang cho thấy xu hướng đi ngang. EUR / JPY nằm trên phạm vi 80% của ngẫu nhiên hàng ngày. Cặp tiền có khả năng tiếp tục đà giảm vì thị trường đã đạt đến vùng quá mua.

EUR / JPY - BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY

Các chỉ báo kỹ thuật:
Các mức kháng cự chính - 133,00, 134,000, 135,000
Các mức hỗ trợ chính - 128,000, 127,000, 126,000

Hướng tiếp theo cho cặp EUR / JPY là gì?
EUR / JPY đã có xu hướng tăng khi nó đạt đến tình trạng quá mua ở mức 128,87. Xu hướng tăng hiện tại đang gặp phải ngưỡng kháng cự ở mức cao gần đây. Trong khi đó, vào ngày 8/3 xu hướng tăng; thân nến đã kiểm tra lại đã kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 61,8%. Sự thoái lui cho thấy rằng EUR / JPY sẽ tăng lên mức 1.618 Fibonacci mở rộng hoặc mức 128.15. Từ hành động giá, EUR / JPY đang kiểm tra lại phần mở rộng Fibonacci mức 1.618 để có khả năng giảm.

EUR / JPY - BIỂU ĐỒ 4 GIỜ


Lưu ý: Forexschoolonline.com không phải là cố vấn tài chính. Thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi đầu tư tiền của bạn vào bất kỳ tài sản tài chính nào hoặc sản phẩm hoặc sự kiện được trình bày. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả đầu tư của bạn

Quảng cáo cuối trang