EURUSD đã giảm trở lại để kiểm tra mức trung bình động 100 giờ / mức thoái lui 38,2%


Tin Tức Forex
Tác giả : thuyhanh
Lúc 21:55, 14/09/21

38,2% thoái lui 1.18148. Đường trung bình động trong 100 giờ 1.18159

EURUSD hiện đã xóa hầu hết mức tăng sau dữ liệu CPI. Mặt tăng giá đã đưa giá trở lại trên mức trung bình động 200 giờ của nó ở mức 1.1840, nhưng động lượng không thể duy trì khi thị trường bắt đầu đảo chiều (cổ phiếu từ bỏ đà tăng).

Người mua đã quay lại với người bán khi đảo chiều và giá hiện đang giảm khi kiểm tra mức thoái lui 38,2% của phạm vi kể từ ngày 20 tháng 8 ở mức 1.18148 và mức trung bình động trong 100 giờ là 1.18159.
Di chuyển xuống dưới và các nhà giao dịch sẽ hướng tới mức thấp nhất trong ngày gần vùng dao động thấp hơn ở mức 1.1800 đến 1.18044.

Quảng Cáo Cuối Trang