EURUSD - Khả năng đảo chiều giảm giá |  13 tháng 10 năm 2021

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : tickmill
Lúc 18:08, 13/10/21
LoạiBearish ReversalPivot: 1.15704Hỗ trợ: 1.15316Độ cản: 1.15853Chuẩn bị: Chúng tôi dự kiến sẽ giảm từ mức trục quay của chúng tôi ở mức 1.15704, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38,2% theo chiều ngang kháng chồng chéo lên mức hỗ trợ ở mức 1.15316, phù hợp với mức mở rộng Fibonacci 50% Mức độ dao động ngang mức kháng cự thấp.

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang