Fed Harker: Bốn lần tăng không nằm ngoài câu hỏi

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : ActionForex.com
Lúc 10:27, 14/01/22

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker cho biết “chúng tôi cần phải có hành động đối với lạm phát. Nó dai dẳng hơn chúng ta nghĩ một thời gian trước đây. Tôi đã rời đội 'tạm thời' được một thời gian rồi ”. “Ba [đi bộ] là những gì tôi đã viết, nhưng bốn thì không nằm ngoài câu hỏi trong đầu tôi,” anh nói.

Nhưng Harker ưa thích một cách tiếp cận chậm hơn liên quan đến việc kết thúc bảng cân đối kế toán. Ông cho rằng Fed nên đợi cho đến khi nó tăng lãi suất “vì lợi ích của lập luận 100 điểm cơ bản,” hoặc bốn lần tăng, trước khi bắt đầu giảm bớt việc mua tài sản. “Tôi không muốn làm điều đó cùng một lúc. Tôi nghĩ đó chỉ là con đường sai lầm để đi, ”anh nói. "Hãy thực hiện chúng theo từng giai đoạn."

Quảng cáo cuối trang