Fitch trên Evergrande - nói rằng một sự kiện tín dụng có thể dẫn đến những khó khăn ....


Tin Tức Forex
Tác giả : thuyhanh
Lúc 09:32, 15/09/21

Công ty bất động sản Trung Quốc Evergrande đã xuất hiện khắp nơi trên các tin tức tài chính trong những tuần qua khi trái phiếu của họ đã được chuyển vào thùng rác.

Tất nhiên, mối quan tâm là sự lây lan.
Fitch đã cân nhắc, nói rằng Fitch một "sự kiện tín dụng" cho công ty sẽ có ảnh hưởng rộng hơn:
  • một vụ vỡ nợ sẽ củng cố sự phân cực tín dụng giữa các công ty xây dựng nhà
  • có thể dẫn đến khó khăn cho một số ngân hàng nhỏ hơn
Hãy xem điều này sẽ diễn ra như thế nào ... Tôi đề nghị các nhà chức trách Trung Quốc sẽ nhanh chóng vào cuộc và giải quyết bất cứ điều gì cần hỗ trợ. Cái chết của Trung Quốc đã được phóng đại rất nhiều lần.
2 xu của tôi (đó là một đô la, nhưng vâng, Evergrande và tất cả những thứ đó ;-))

Quảng Cáo Cuối Trang