GBPJPY Drift trên 156 Đánh dấu là điểm tập trung tăng giá

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : XM.com
Lúc 19:06, 14/01/22

GBPJPY đang hợp nhất giữa mức xử lý 156,00 và mức 157,84, là phần mở rộng của Fibonacci 161,8% của chặng xuống từ 144,94 cho đến 124,00. Các đường trung bình động đơn giản (SMA) đang phản ánh một xu hướng trung tính đến tăng giá mong manh trong cặp tiền.

Điều đó nói rằng, các bộ dao động ngắn hạn đang chỉ ra rằng các lực lượng giảm giá đang tăng lên. MACD, nằm sâu trong vùng tích cực, đã mờ dần dưới đường kích hoạt màu đỏ của nó, trong khi chỉ báo RSI đang trượt trong vùng tăng và sắp đối mặt với mức hỗ trợ quan trọng. Bộ dao động ngẫu nhiên tích điện âm đang thúc đẩy một đợt pullback giảm giá trong cặp này. Hiện tại, có vẻ như mức 156,00 có thể đóng vai trò là rào cản ngay lập tức, có thể khởi động lại quá trình giá thấp hơn hoặc cao hơn.

Nếu người bán duy trì lợi thế nhỏ của họ và giảm giá xuống dưới mốc 156,00, hỗ trợ nhanh chóng có thể phát sinh tại biên giới 154,29-155,38 lân cận. Nếu ranh giới kiên cố này không tạo được chỗ đứng cho người mua, thì giá có thể nhắm mục tiêu đến vùng hỗ trợ được hình thành giữa đường SMA 50 ngày ở mức 153,19 và mức cao bên trong là 152,62. Nếu các SMA cũng phải vật lộn để ngăn giá giảm sâu hơn nữa, dải Bollinger thấp hơn ở mức 150,96 có thể phát huy tác dụng.

Mặt khác, nếu lực kéo tích cực phát triển khỏi mức 156,00, phần mở rộng Fibo 161,8% là 157,84 và mức cao nhất trong hơn 5 năm là 158,20 có thể tạo ra sự bứt phá tích cực của thị trường đi ngang đã bám chặt cặp này trong khoảng ba tháng. Nếu đà tăng trong một tháng kéo dài cao hơn, dải Bollinger phía trên ở mức 159,21 có thể bị thử thách trước khi người mua chạm mức cao nhất 160,09 quan trọng từ hồi tháng 6 năm 2016, nơi giá trước đó đã giảm 16% trong một ngày. Vượt quá điều này, đà tăng sau đó có thể được kiểm tra bằng phần mở rộng Fibo 176,4% là 160,88.

Tóm lại, GBPJPY đang thể hiện giai điệu từ trung tính đến tăng giá khi nó giữ ở gần cuối trên của phạm vi giao dịch ba tháng. Điều đó nói rằng, việc đẩy xuống dưới 156,00 hoặc trên 158,20 có thể khởi động lại sự biến động giá trong cặp tiền.

Quảng cáo cuối trang