GBPUSD Leo trèo vẫn còn nguyên vẹn giữa các lực lượng tăng giá kéo dài

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : XM.com
Lúc 16:26, 14/01/22

GBPUSD đã tạo ra một xu hướng tăng ngoạn mục từ cuối tháng 12 trong bối cảnh động lực tích cực được củng cố. Hơn nữa, các mức cao liên tiếp cao hơn của cặp tiền này cùng với dấu thập vàng gần đây, nơi đường trung bình động đơn giản 50 kỳ (SMA) đã vượt lên trên đường SMA 200 kỳ, củng cố trường hợp cho một triển vọng tăng giá được duy trì.

Các chỉ báo xung lượng ngắn hạn phản ánh một bức tranh hỗn hợp khi chỉ báo RSI được tìm thấy trên mốc 50 trung tính. Tuy nhiên, mặc dù nằm trên 0, nhưng MACD nằm bên dưới đường tín hiệu màu đỏ, cho thấy rằng động lượng tích cực có thể đang mờ dần.

Nếu phe gấu khẳng định lại quyền kiểm soát, ngưỡng kháng cự ban đầu có thể được tìm thấy ở mức 1.3748. Việc vượt lên trên mức sau có thể củng cố động lực tích cực của cặp tỷ giá, mở ra cánh cửa hướng tới mức cao nhất của tháng 10 ở mức 1,3834, trước khi người mua chuyển sự chú ý của họ sang mức cao đầu tháng 9 ở mức 1,3891.

Mặt khác, hỗ trợ chính đầu tiên có thể được tìm thấy tại đường xu hướng tăng vào cuối tháng 12 trước khi người bán để mắt đến đường SMA 50 kỳ hiện ở mức 1.3597. Việc phá vỡ dưới mức đó có thể thay đổi vận may cho cặp tiền, gây áp lực cho giá của nó về phía ngưỡng 1.3549 trước khi chuyển sang ngưỡng 1.3430. Việc cắt xuống dưới mức sau có thể mở ra cánh cửa hướng tới SMA 200 kỳ hiện ở mức 1,3386.

Nói tóm lại, triển vọng chung cho cặp tiền này là lạc quan trong bối cảnh các mức thấp hơn và mức cao cao hơn liên tiếp. Để tâm lý thay đổi, người bán sẽ cần đưa giá xuống dưới đường SMA 50 kỳ.

Quảng cáo cuối trang