Giá thầu trái phiếu mạnh khiến lợi suất trái phiếu giảm sau khi CPI


Tin Tức Forex
Tác giả : thuyhanh
Lúc 21:24, 14/09/21

Lợi nhuận trên con đường một chiều thấp hơn

Lợi tức kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống 1,29% từ mức 1,35% trước khi có CPI. Đó là sự thừa nhận rằng thị trường đang tin tưởng hơn vào một con đường tạm thời đối với lạm phát.
Đồng thời, chứng khoán Mỹ lại một lần nữa gặp khó khăn sau khi mở cửa. Tôi e rằng điều này là do quỹ bán ra do lo lắng về Trung Quốc hoặc những tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng đã kéo giảm tăng trưởng. Đó là những thứ cũng sẽ đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc xuống.
Về mặt kỹ thuật, bạn có thể thấy trên biểu đồ hàng giờ ở trên rằng một loạt các mức thấp hơn hiện đang được kiểm tra. Điểm đánh dấu đầu tiên là 1,287%, hiện còn khoảng 0,8 bps.

Quảng Cáo Cuối Trang