Hàn Quốc tháng 8 tỷ lệ thất nghiệp 2,8%, mức thấp kỷ lục


Tin Tức Forex
Tác giả : thuyhanh
Lúc 07:33, 15/09/21

Số liệu thống kê về những người trong SK đã công bố tỷ lệ thất nghiệp kể từ năm 1999.

  • Kết quả cho tháng 8 là thấp nhất từ trước đến nay.
Vẫn còn những hạn chế liên quan đến COVID-19 ở Hàn Quốc, và sẽ kéo dài đến ít nhất là ngày 3 tháng 10. Tỷ lệ tiêm chủng (tiêm chủng đầy đủ) chỉ đạt hơn 40%

Quảng Cáo Cuối Trang