Hợp đồng tương lai bông (CT!), H4 Tiềm năng tăng giá tăng!

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : tickmill
Lúc 16:03, 10/03/22
Loại: Tăng giá tăng Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi ở mức 116,76 trong dòng thoái lui Fibonacci 61,8% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 119,07 trên dòng là khu vực hợp lưu Fibonacci. Xu hướng tăng giá của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi RSI đang trên đà tăng.

Quảng cáo cuối trang