Hợp đồng tương lai của Mỹ hướng đến ngày tăng thứ hai trong S&P 500


Tin Tức Forex
Tác giả : thuyhanh
Lúc 20:33, 14/09/21

Mức tăng của ngày hôm qua kết thúc chuỗi năm ngày giảm

Chỉ số S&P 500 tương lai tăng 17 điểm so với mức tăng 10 điểm của ngày hôm qua. Những con bò đực đã gặp khó khăn để đạt được lực kéo trong tháng này. Chỉ số đã giảm trong 5 ngày liên tiếp trước khi tăng nhẹ vào ngày hôm qua. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, sự hỗn hợp tổng thể có một chút liên quan khi mức tăng ban đầu mờ nhạt.
Nasdaq kết thúc ngày thấp hơn một phần so với mức giảm thứ tư liên tiếp.
Nói rộng hơn, đây là một biểu đồ theo mùa thú vị từ Ren Mac cho thấy rằng chúng ta đang bắt đầu giai đoạn chu kỳ tốt hơn so với các cổ phiếu phòng thủ. Russell 2000 đã tăng 0,6% vào ngày hôm qua.


Quảng Cáo Cuối Trang