Hợp đồng tương lai đường (SBK2022), H4 Tăng lên

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : tickmill
Lúc 17:40, 10/03/22
Loại: Bullish BounceKey Mức độ: Kháng cự: 19,89Khối lượng: 18,86Hỗ trợ: 18,31Trường hợp dự đoán: Chúng tôi thấy tiềm năng tăng giá bật lên từ Pivot của chúng tôi ở mức 18,86 trên dòng 38,2% Fibonacci thoái lui và dự đoán Fibonacci 78,6% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 19,89 thẳng hàng với Phần mở rộng Fibonacci 161,8%, cùng với mức dao động đồ họa cao. Xu hướng tăng giá của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi giá giao dịch trên chỉ báo đám mây Ichimoku.

Quảng cáo cuối trang