Hợp đồng tương lai khí tự nhiên: Hạn chế đi xuống

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : forexvua
Lúc 15:34, 14/01/22

Xem xét dữ liệu nhanh từ CME Group cho thị trường khí đốt tự nhiên tương lai, hợp đồng mở đã giảm khoảng 10,2 nghìn hợp đồng sau khi tăng thứ tư hàng ngày liên tiếp vào thứ năm. Trong cùng một dòng, khối lượng giảm khoảng 36,8 nghìn hợp đồng, bù đắp một phần cho mức xây dựng trước đó.

Khí tự nhiên được hỗ trợ bởi SMA 200 ngày

Khí đốt tự nhiên giảm rõ rệt và gần như hoàn toàn làm mờ đi mức tăng mạnh của ngày thứ Tư vào thứ Năm. Tuy nhiên, động thái này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ mở và khối lượng giao dịch giảm dần, khiến triển vọng về sự suy yếu hơn nữa bị hạn chế. Điều đó nói rằng, SMA 200 ngày xung quanh mức 4,05 đô la cho mỗi MMBtu tiếp tục mang lại sự cạnh tranh tốt trong thời điểm hiện tại.

Quảng cáo cuối trang