IMF cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2021 của Australia, nâng triển vọng năm 2022

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : forexvua
Lúc 08:44, 24/09/21

IMF cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2021 của Australia , nâng triển vọng năm 2022

AUD / USD giảm mức cao, trở lại gần 0,7300

nhiều hơn nữa sẽ đến ....

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang