Integral đạt 54,9 tỷ USD ADV vào tháng 2 năm 2022

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : yeuforex
Lúc 09:05, 14/03/22

Các con số của tháng trước thể hiện mức tăng 12,7% so với tháng 1 năm 2022 .

Tính theo năm, ADV tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Integral đã tiết lộ vào đầu tuần này rằng dịch vụ IntegralFX của họ hiện đã có tại trung tâm dữ liệu SG1 của Singapore.

Bài đăng Integral đạt 54,9 tỷ USD ADV vào tháng 2 năm 2022 xuất hiện đầu tiên trên LeapRate .

Quảng cáo cuối trang