Kết thúc cổ phiếu châu Âu: Mức tăng vững chắc thúc đẩy FTSE 100 lên hàng đầu

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : thuyhanh
Lúc 22:47, 13/10/21

Kết thúc các thay đổi đối với các thị trường chính ở Châu Âu

  • FTSE của Anh 100 + 0,2%
  • DAX của Đức + 0,7%
  • CAC tiếng Pháp + 0,8%
  • IBEX Tây Ban Nha -0,5%
  • Ý MIB phẳng
Sự sụt giảm ở Tây Ban Nha đảo ngược thành tích của ngày hôm qua. Theo dõi FTSE; cuối cùng nó đã sẵn sàng để phá vỡ phạm vi mùa hè?

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang