Lợi suất trái phiếu kho bạc ổn định hơn sau khi giảm ngày hôm qua

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : thuyhanh
Lúc 15:41, 13/10/21

Lợi suất kỳ hạn 10 năm ít thay đổi khoảng 1,577% hiện tại


Sự sụt giảm của lợi suất dài hạn ngày hôm qua là một chút đau đầu và tôi muốn nói rằng nó liên quan đến dòng chảy hơn là bất cứ điều gì khác.
Vốn chủ sở hữu đã mềm hơn nhưng chúng tôi không hoàn toàn nghiêng về bất kỳ tâm lý rủi ro lớn nào nên sự sụt giảm nặng nề là một chút ngoại lệ, xem xét các yếu tố kỹ thuật.
Lợi suất kỳ hạn 10 năm dường như đã sẵn sàng để đẩy lên trên 1,60% nhưng hiện đang giữ ở mức thấp hơn mức đó sẽ tiếp tục là mức quan trọng cần chú ý trong vài ngày tới.
Hiện tại, lợi suất đang có vẻ ổn định hơn với lợi suất kỳ hạn 30 năm giữ ở mức khoảng 2,08% nhưng cao hơn gần 10 bps so với mức cao hồi đầu tuần.
Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ và công bố biên bản FOMC hôm nay là những sự kiện rủi ro chính cần theo dõi, vì vậy hãy xem điều đó sẽ làm rung chuyển mọi thứ như thế nào trước khi nửa cuối tuần bắt đầu.

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang