Mỹ: Tâm lý người tiêu dùng giảm xuống 68,8 vào đầu tháng 1 so với 70,0 dự kiến, theo UoM

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : forexvua
Lúc 22:07, 14/01/22

Theo khảo sát Sơ bộ về Tâm lý Người tiêu dùng Hoa Kỳ vào tháng 1 của Đại học Michigan, Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng đã giảm xuống 68,8 trong tháng 1 từ mức 70,6 trong tháng 12, thấp hơn kỳ vọng đối với mức 70,0.

Quảng cáo cuối trang