Ngô (ZC1!), H4 Tiếp tục tăng giá tiềm năng

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : tickmill
Lúc 17:21, 14/03/22
Loại: Tiếp tục tăng Các mức chính: Kháng cự: 797'4 Tổng: 763'2Hỗ trợ: 778'2Trường hợp chuẩn: Với giá dự kiến sẽ đảo ngược khỏi chỉ báo ngẫu nhiên, chúng tôi cho rằng giá sẽ giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi là 728'4 cùng với mức thoái lui Fibonacci 38,2% và vùng thoái lui Fibonacci 78,6% từ trục 763'2 của chúng tôi phù hợp với mức kháng cự cao dao động ngang và mức thoái lui Fibonacci 61,8%. '2 phù hợp với mức kháng cự cao của dao động ngang.

Quảng cáo cuối trang