Phân tích làn sóng Amazon - ngày 10 tháng 3 năm 2022

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : fxpro
Lúc 00:38, 11/03/22

• Amazon đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ
• Có khả năng tăng lên mức kháng cự 3100,00

Amazon gần đây đã đảo chiều tăng từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ quan trọng 2700.000 (mức thấp hàng tháng trước đó từ tháng 1) và dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã tạo ra Doji Chân dài hàng ngày, ngăn sóng xung lực trung gian trước đó (1).

Với sự phân kỳ tăng rõ ràng trên chỉ báo RSI hàng ngày - Amazon có thể được kỳ vọng sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 3100,00.

Quảng cáo cuối trang