Phân tích Trực tiếp - Doanh số Bán lẻ tại Hoa Kỳ & Tổng kết Hàng tuần

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : hotforex
Lúc 21:13, 14/01/22

Đồng đô la Mỹ đi xuống thấp hơn sau dữ liệu chứng kiến doanh số bán lẻ giảm và giá nhập khẩu giảm. Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm -1,9% trong tháng 12 và giảm -2,3% không bao gồm ô tô , thấp hơn nhiều so với dự kiến. Đó là sau mức tăng tiêu đề tháng 11 0,2% (là 0,3%) và mức tăng 0,1% (là 0,3%) trong cốt lõi sau khi doanh số bán hàng tháng 10 tăng vọt mạnh 1,8%. Doanh thu không bao gồm ô tô, gas và vật liệu xây dựng giảm -2,7% từ -0,4% (là 0,1%). Nhiều thành phần đã suy yếu trong tháng với một số điều chỉnh lớn đối với tháng 11.

Truy cập Lịch kinh tế của chúng tôi

Stuart Cowell

Trưởng nhà phân tích thị trường

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này được cung cấp như một tài liệu truyền thông tiếp thị chung chỉ cho mục đích thông tin và không cấu thành một nghiên cứu đầu tư độc lập. Không có nội dung nào trong thông báo này chứa hoặc nên được coi là có chứa một lời khuyên đầu tư hoặc một khuyến nghị đầu tư hoặc một lời chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Tất cả thông tin được cung cấp đều được thu thập từ các nguồn có uy tín và bất kỳ thông tin nào chứa dấu hiệu về hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Người dùng thừa nhận rằng bất kỳ khoản đầu tư nào vào Sản phẩm đòn bẩy đều được đặc trưng bởi một mức độ không chắc chắn nhất định và bất kỳ khoản đầu tư nào thuộc loại này đều có mức độ rủi ro cao mà người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ khoản đầu tư nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp trong giao tiếp này. Thông tin liên lạc này không được sao chép hoặc phân phối thêm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Quảng cáo cuối trang