PPI của Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước, 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : ActionForex.com
Lúc 20:44, 13/01/22

PPI của Mỹ cho nhu cầu cuối cùng tăng 0,2% hàng tháng trong tháng 12, thấp hơn kỳ vọng 0,4% hàng tháng. Trong năm, PPI đã tăng tốc lên 9,7% yoy, tăng từ 9,6% yoy, thấp hơn kỳ vọng 9,8% yoy.

PPI lõi tăng 0,5% so với kỳ vọng là 0,4% mẹ. Trong năm, lõi PPI đã tăng tốc lên 8,3% yoy, tăng từ 7,7% yoy, cao hơn kỳ vọng 8,0% yoy.

Bản phát hành đầy đủ ở đây.

Quảng cáo cuối trang