Quyền chọn ngoại hối hết hạn cho đợt cắt giảm ngày 13 tháng 1 tại NY

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : forexvua
Lúc 16:57, 13/01/22

Tùy chọn FX hết hạn vào ngày 13 tháng 1 năm NY, cắt vào lúc 10:00 Giờ Miền Đông, thông qua DTCC, có thể được tìm thấy bên dưới.

- USD / JPY: Số tiền USD

  • 115,00 652m
  • 115,50 1,3b
  • 116,00 960m

- USD / CAD: Số tiền USD

  • 1,2650 731m

Quảng cáo cuối trang