Quyền chọn ngoại hối hết hạn cho ngày 14 tháng 3 NY cắt

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : forexvua
Lúc 15:48, 14/03/22

Tùy chọn FX hết hạn vào ngày 14 tháng 3 năm NY, cắt vào lúc 10:00 Giờ Miền Đông, qua DTCC, có thể được tìm thấy bên dưới.

- EUR / USD: Số tiền EUR

  • 1.0900 1.8b
  • 1.1000 1.7b
  • 1.1050 1.3b

- GBP / USD: Số tiền GBP

  • 1.3200 388m

- USD / JPY: Số tiền USD

  • 116,00 780m

- USD / CHF: Số tiền USD

  • 0,9350 280m

- AUD / USD: Số tiền AUD

  • 0,7200 738m

- USD / CAD: Số tiền USD

  • 1,2660 414m

- EUR / GBP: Số tiền EUR

  • 0,8370 355m

Quảng cáo cuối trang