Sản xuất công nghiệp tháng 8 của Eurozone -1,6% so với -1,6% so với tháng trước

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : thuyhanh
Lúc 16:22, 13/10/21

Dữ liệu mới nhất do Eurostat phát hành - ngày 13 tháng 10 năm 2021


  • Trước + 1,5%
  • Sản xuất công nghiệp WDA + 5,1% so với + 4,9% so với dự kiến
  • Trước + 7.7%
Chi tiết cho thấy sản xuất hàng hóa tư bản giảm 3,9%, hàng tiêu dùng lâu bền giảm 3,4%, hàng hóa trung gian giảm 1,5% và hàng tiêu dùng không lâu bền giảm 0,8%, trong khi sản xuất năng lượng tăng 0,5% trong tháng 8.
Về cơ bản, có vẻ như hạn chế về nguồn cung và công suất đang đè nặng lên sản lượng của nhà máy, do đó, dự kiến sẽ tiếp tục trì trệ hơn trong những tháng tới.

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang