Tất cả giá nhà mới của Trung Quốc + 0,2% m / m (trước + 0,3%)


Tin Tức Forex
Tác giả : thuyhanh
Lúc 08:46, 15/09/21

Và + 4,2% y / y (trước đó + 4,6%)

Giá nhà tăng khiến tác động kích thích kinh tế từ thị trường bất động sản đi theo.
Giá nhà tăng ở các thành phố lớn:
  • Bắc Kinh, Thượng Hải, Shenzen, Quảng Châu
Con số 'tất cả Trung Quốc' trong tiêu đề là thông qua tính toán của Reuters

Quảng Cáo Cuối Trang