Thông báo quan trọng – Giờ mùa Hè 2022

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : xm
Lúc 09:30, 14/03/22

Chúng tôi xin thông báo do sự thay đổi về Giờ mùa Hè, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm13/0314-17/0318/03
Ngoại hốiMở sớm 23:05Bình thườngNghỉ sớm 22:50
Vàng bạcNghỉ00:05-22:55Nghỉ sớm 22:50
Sản phẩm20/0321-24/0325/0328/03
Ngoại hốiMở sớm 23:05Bình thườngNghỉ sớm 22:50Bình thường
Vàng bạcNghỉ00:05-22:55Nghỉ sớm 22:50Bình thường
Sản phẩmThứ HaiThứ Ba – Thứ NămThứ SáuThời gian
COCOA-THÁNG 52211:50-19:2511:50-19:2511:50-19:25Từ 14 đến 25 tháng 3
CÀ PHÊ-THÁNG 52211:20-19:2511:20-19:2511:20-19:25Từ 14 đến 25 tháng 3
CORN-May222:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
Từ 14 đến 25 tháng 3
SBEAN-MAY222:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
Từ 14 đến 25 tháng 3
WHEAT-THÁNG 5222:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
Từ 14 đến 25 tháng 3
COTTO-THÁNG 5223:05-20:153:05-20:153:05-20:15Từ 14 đến 25 tháng 3
HGCOP-MAY2200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
ĐƯỜNG-THÁNG 52210:35-18:5510:35-18:5510:35-18:55Từ 14 đến 25 tháng 3
US100-THÁNG 32200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:50Từ 14 đến 25 tháng 3
US100-JUN2200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:50Từ 14 đến 25 tháng 3
US100Cash00:05-22:5500:05-22:5500:05-22:50Từ 14 đến 25 tháng 3
US30-THÁNG 32200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:50Từ 14 đến 25 tháng 3
US30-JUN2200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:50Từ 14 đến 25 tháng 3
US30Cash00:05-22:5500:05-22:5500:05-22:50Từ 14 đến 25 tháng 3
US500-THÁNG 32200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:50Từ 14 đến 25 tháng 3
US500-JUN2200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:50Từ 14 đến 25 tháng 3
US500Cash00:05-22:5500:05-22:5500:05-22:50Từ 14 đến 25 tháng 3
USDX-THÁNG 32202:05-22:5502:05-22:5502:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
USDX-JUN2202:05-22:5502:05-22:5502:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
JP225-JUN2200:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
JP225Cash00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
PALL-JUN2200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
PLAT-APR2200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
PLAT-THÁNG 72200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
NGAS-APR2200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
OIL-APR2200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
DẦU-THÁNG 52200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
OILMn-APR2200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
OILMn-MAY2200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
BRENT-THÁNG 52202:05-23:5502:05-23:5502:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
GSOIL-APR2202:05-23:5502:05-23:5502:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
AUS200Cash00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:10
Từ 14 đến 25 tháng 3
AUS200Cash01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:10
Từ 28 tháng 3 đến 1 tháng 4
AUS200Cash02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:10
Từ 4 tháng 4 trở đi
HK50Cash04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
Từ 28 tháng 3 trở đi
UK100Cash00:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
UK100-THÁNG 32200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
UK100-JUN2200:05-22:5500:05-22:5500:05-22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
GER40Cash00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:10
Từ 14 đến 25 tháng 3
GER40-THÁNG 32200:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:10
Từ 14 đến 25 tháng 3
GER40-JUN2200:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:10
Từ 14 đến 25 tháng 3
EU50CashBình thườngBình thườngNghỉ sớm 22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
EU50-THÁNG 322Bình thườngBình thườngNghỉ sớm 22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
EU50-JUN22Bình thườngBình thườngNghỉ sớm 22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
FRA40CashBình thườngBình thườngNghỉ sớm 22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
FRA40-MAR22Bình thườngBình thườngNghỉ sớm 22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
FRA40-APR22Bình thườngBình thườngNghỉ sớm 22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
SWI20CashBình thườngBình thườngNghỉ sớm 22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
SWI20-MAR22Bình thườngBình thườngNghỉ sớm 22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
SWI20-JUN22Bình thườngBình thườngNghỉ sớm 22:10Từ 14 đến 25 tháng 3
NETH25CashBình thườngBình thườngNghỉ sớm 22:10Từ 14 đến 25 tháng 3

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo giờ máy chủ.

The post Thông báo quan trọng – Giờ mùa Hè 2022 first appeared on XM.

Quảng cáo cuối trang