Triển vọng hàng ngày EUR / GBP

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : ActionForex.com
Lúc 13:36, 14/01/22

Pivots hàng ngày: (S1) 0,8342; (Tr) 0,8351; (R1) 0,8365; Hơn…

Xu hướng trong ngày đối với EUR / GBP vẫn ở mức trung lập để củng cố trên mức thấp tạm thời 0,8322. Trong mọi trường hợp, triển vọng sẽ tiếp tục giảm miễn là mức kháng cự 0,8417 được giữ vững. Dưới 0,8322 sẽ tiếp tục xu hướng giảm gần đây xuống mức hỗ trợ dài hạn 0,8276. Ở phía tăng điểm, trên 0,8417 sẽ chuyển hướng xu hướng ngược lại để có sự phục hồi mạnh mẽ hơn.

Trong bức tranh lớn hơn, các hành động giá từ 0,9499 (mức cao năm 2020) vẫn được coi là đang phát triển thành một mô hình điều chỉnh. Có thể thấy mức giảm sâu hơn miễn là mức kháng cự 0,8598 được giữ vững, hướng tới hỗ trợ dài hạn tại 0,8276. Chúng tôi sẽ tìm kiếm tín hiệu tạo đáy xung quanh đó để mang lại sự đảo chiều. Trong khi đó, việc phá vỡ mức 0,8598 chắc chắn sẽ là dấu hiệu sớm của việc tạo đáy trong trung hạn và mang lại sự phục hồi mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, việc duy trì mức phá vỡ 0,8276 sẽ cho thấy xu hướng dài hạn đã đảo ngược.

Quảng cáo cuối trang