Triển vọng hàng ngày GBP / JPY

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : ActionForex.com
Lúc 15:14, 13/01/22

Pivots hàng ngày: (S1) 156,68; (Tr) 157,19; (R1) 157,62; Hơn…

GBP / JPY đang được củng cố từ 157,74 và xu hướng trong ngày vẫn trung lập trước tiên. Dự kiến sẽ tiếp tục tăng điểm với mức hỗ trợ 154,86 vẫn còn nguyên. Ở phía tăng điểm, việc phá vỡ mức cao nhất 158,19 mang tính quyết định sẽ tiếp tục xu hướng tăng lớn hơn lên mức fibonacci dài hạn 167,93. Mặt khác, dưới mức hỗ trợ nhỏ 154,86 sẽ biến xu hướng trong ngày trở lại xu hướng giảm để kéo trở lại sâu hơn.

Trong bức tranh lớn hơn, sự phục hồi mạnh mẽ từ hỗ trợ cấu trúc quan trọng 148,93 vẫn duy trì xu hướng tăng trong trung hạn. Việc phá vỡ mức cao 158,19 sẽ tiếp tục xu hướng tăng toàn bộ từ 123,94 (mức thấp năm 2020), đến mức thoái lui 61,8% của 195,86 đến 122,75 tại 167,93. Tuy nhiên, sự phá vỡ vững chắc ở mức 148,93 sẽ mang lại sự điều chỉnh sâu hơn đối với mức thoái lui 38,2% của 123,94 xuống 158,19 ở mức 145,10 và có thể thấp hơn nữa, như một sự điều chỉnh theo xu hướng tăng ít nhất từ 123,94.

Quảng cáo cuối trang