Trung Quốc cung cấp các biện pháp hỗ trợ hơn nữa cho các nhà xuất khẩu nhỏ


Tin Tức Forex
Tác giả : thuyhanh
Lúc 07:38, 15/09/21

Truyền thông nhà nước Trung Quốc (Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc, do Tân Hoa xã xuất bản) dẫn lời Thứ trưởng Thương mại.

  • các biện pháp mục tiêu sẽ được đưa ra
  • hỗ trợ các nhà xuất khẩu nhỏ
PMI sản xuất gần đây nhất từ Trung Quốc (cho tháng 8) cho thấy một chút khác biệt giữa PMI chính thức,
  • là 50,1 (và 50,4 vào tháng 7)
và PMI Sản xuất Caixin:
  • 49,2 (50,3 vào tháng 7)
Các PMI chính thức chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp lớn và thuộc sở hữu nhà nước. Các PMI Caixin / Markit đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ hơn các doanh nghiệp lớn và các DNNN. Các biện pháp hỗ trợ sẽ được các doanh nghiệp nhỏ hơn hoan nghênh.


Quảng Cáo Cuối Trang