Úc - Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Westpac cho tháng 9 + 2,0% tháng / tháng (trước đó -4,4%)


Tin Tức Forex
Tác giả : thuyhanh
Lúc 07:47, 15/09/21

Các chỉ số về niềm tin của người tiêu dùng hàng tuần có xu hướng yếu hơn.

Trong bản xem trước của họ cho bản phát hành này, WPAC lưu ý rằng các tiêu cực có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tháng này bao gồm:
  • Nhiễm COVID gia tăng
  • các phần mở rộng khóa liên quan ở hai bang có dân số đông nhất của Úc là New South Wales và Victoria
  • hệ thống bệnh viện đang bị căng thẳng đáng kể ở các vùng của Sydney
Và, ở phía đối lập:
  • các trường hợp vẫn không đáng kể ở các tiểu bang khác
  • Việc triển khai chương trình tiêm chủng đã được đẩy nhanh, với nguồn cung cấp Pfizer có sẵn.
Đối với tháng 9, tăng 2% m / m lên 106,2
  • Tháng 8 là 104,1
Từ báo cáo của WPAC:
  • Khả năng phục hồi của tâm lý người tiêu dùng trong thời kỳ hai thành phố lớn của Úc đã bị đóng cửa và nền kinh tế đang suy thoái thực sự đáng chú ý. Chỉ số này vẫn cao hơn mức đọc được trong 5 năm trước đại dịch và chỉ thấp hơn 0,9% so với bản in tháng 6 ngay trước khi Sydney chuyển sang đóng cửa


Quảng Cáo Cuối Trang