USD / ZAR có thể tăng cao tới 17,00 trong năm tới - ING

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : forexvua
Lúc 18:27, 13/10/21

Đồng rand Nam Phi đã có một tháng tồi tệ do đồng đô la mạnh lên. Động lực này được thiết lập để tiếp tục và các nhà kinh tế tại ING tin rằng cặp USD / ZAR có thể tăng cao tới 17,00 vào năm 2022.

Thặng dư thương mại giảm dần

“SARB thừa nhận rằng thặng dư tài khoản vãng lai gần 6% GDP sẽ tan biến trong vòng một năm và tăng trưởng sẽ chậm lại mạnh - từ 5,3% dự kiến trong năm nay xuống chỉ 1,7% trong năm tới”.

"Với tỷ giá cao hơn của Hoa Kỳ và đồng đô la mạnh hơn, USD / ZAR có thể được giao dịch ở mức 16 hoặc thậm chí 17 trong năm tới."

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang