USDJPY phá vỡ dưới mức trung bình động 100/200 giờ của nó


Tin Tức Forex
Tác giả : thuyhanh
Lúc 20:10, 14/09/21

Tiếp cận mức trung bình động 100 ngày của nó ở mức 109,818


USDJPY giảm sau khi dữ liệu CPI thấp hơn dự kiến. Trong quá trình này, sự thay đổi kỹ thuật đã đi xuống phía dưới sau khi đường trung bình động 100 và 200 giờ phá vỡ. Cả hai đường trung bình động đó đều gần khu vực 109,98. Sẽ cần một động thái quay trở lại trên mức đó (gọi nó là 110,00) để chuyển xu hướng tăng trở lại. Ở bên dưới và phe gấu / người bán vẫn kiểm soát nhiều hơn.
Mặt khác, cặp tiền này hiện đang kiểm tra mức trung bình động 100 ngày của nó ở mức 109,818 (đường phủ màu xanh lam trên biểu đồ ở trên).
Nhớ lại ngày hôm qua, mức thấp nhất của phiên giao dịch châu Á gần khi mở cửa đã tìm thấy lực lượng mua hỗ trợ so với mức đó và tăng cao hơn. Việc phá vỡ dưới mức hôm nay sẽ mở ra cánh cửa cho đà giảm giá tiếp theo với hỗ trợ nằm ở mức 109,56 đến 109,61. Khu vực đó tương ứng với các mức thấp nhất từ ngày 25 tháng 8, ngày 31 tháng 8, ngày 3 tháng 9 và mức thấp nhất của tuần trước (xem các vòng tròn được đánh số màu xanh lá cây).

Quảng Cáo Cuối Trang