USDJPY tiềm năng cho đợt pullback ngắn hạn!  |  13 tháng 10 năm 2021

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : tickmill
Lúc 17:34, 13/10/21
Loại: Đột phá tăng giá Kháng cự: 114.559 Hỗ trợ: 112.257 Tổng số: 113.74 Dự đoán: USDJPY đang trên đà tăng giá. Giá có khả năng trải qua một đợt pullback ngắn từ Pivot về phía khu vực hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 112,257 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50% và 38,2%. xoay mức kháng cự cao và phù hợp với mức Fibonacci Retracement 200%.

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang