Vàng phá vỡ trên 1800, kết thúc điều chỉnh?


Tin Tức Forex
Tác giả : tran-hao-nam
Lúc 23:06, 14/09/21

Việc vàng phá vỡ ngưỡng kháng cự 1803,61 cho thấy rằng sự điều chỉnh từ 1833,79 đã hoàn thành ở mức 1779,44. Mức thoái lui 38,2% từ 1682,60 đến 1833,79 đã được bảo vệ tốt, duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn. Sự gia tăng hơn nữa hiện có lợi cho việc kiểm tra lại vùng kháng cự 1832,47 / 1833,79. Sự phá vỡ liên tục ở đó sẽ làm tăng cơ hội rằng toàn bộ mô hình điều chỉnh từ 2074,84 cũng đã hoàn thành. Sau đó, cuộc biểu tình tiếp theo sẽ được chứng kiến lên mức kháng cự 1916,30 để xác nhận.

Quảng Cáo Cuối Trang