Xếp hạng Fitch cho biết sự hỗ trợ của Chính phủ là chìa khóa cho xếp hạng của các công ty vận tải hàng loạt EMEA

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : proforex
Lúc 21:09, 13/10/21

Ngày 13 tháng 10 (Reuters) - Xếp hạng Fitch:

* XẾP HẠNG PHÙ HỢP NÓI SỰ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ LÀ CHỦ YẾU ĐỂ XẾP HẠNG CỦA CÁC CÔNG TY TRANSIT EMEA MASS

* FITCH NÓI CÁC CÔNG TY CHUYỂN NHƯỢNG MASS CHÂU ÂU ÍT BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19 PANDEMIC, MẤT GIAO THÔNG HÀNH KHÁCH, KHẮC PHỤC LỖI DOANH THU

* FITCH NÓI VỀ CÁC CÔNG TY CHUYỂN NHƯỢNG MASS CỦA CHÂU ÂU ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU, RỦI RO GIAO THÔNG THÔNG QUA CÁC THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG BẢO VỆ VỚI CÁC CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG Nguồn văn bản cho Eikon: ID: nFIT6FLkhN

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang