Xuất khẩu của Eurozone tăng 14,4% yoy trong tháng 11, nhập khẩu tăng 32,0% yoy

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : ActionForex.com
Lúc 17:37, 14/01/22

Xuất khẩu hàng hóa của khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 14,4% so với cùng kỳ, đạt 225,1 tỷ EUR trong tháng 11. Nhập khẩu tăng 32,0% so với cùng kỳ lên 226,6 tỷ EUR. Thâm hụt thương mại ở mức -1,5 tỷ EUR. Thương mại nội khối Eurozone tăng 22,1% so với cùng kỳ lên 204,3 tỷ EUR.

Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, xuất khẩu ngoài Eurozone tăng 3,0% so với tháng trước lên 213,2 tỷ EUR. Nhập khẩu tăng 4,5% so với tháng trước lên 214,5 tỷ EUR. Cán cân thương mại thâm hụt -1,3 tỷ EUR. Thương mại nội khối Eurozone tăng từ 192,2 tỷ EUR lên 193,9 tỷ EUR.

Bản phát hành đầy đủ ở đây.

Quảng cáo cuối trang