Yêu cầu thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã tăng lên 227 nghìn, trên cả mong đợi

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : ActionForex.com
Lúc 21:00, 10/03/22

Số đơn xin thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã tăng 11 nghìn lên 227 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 3, trên mức kỳ vọng là 205 nghìn. Mức trung bình động trong bốn tuần của các yêu cầu ban đầu đã tăng 500 lên 231 nghìn.

Các yêu cầu tiếp tục tăng 25 nghìn lên 1494 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 2. Mức trung bình động bốn tuần của các yêu cầu tiếp tục giảm -31 nghìn xuống 157 nghìn, thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 3 năm 1970.

Bản phát hành đầy đủ ở đây.

Quảng cáo cuối trang